Tehnično preizkušanje in analiziranje

Pregled zvarov VT, MT, UT, PT, pregled materialov in strojnih delov

Storitve neporušitvene kontrole zvarov in materialov v strojegradnji, transportni tehniki, rudarski opremi, livarski opremi, procesni opremi in tlačni opremi.
Na podlagi večletnih izkušenj in sprotnim nadgrajevanjem znanja je zagotovljena visoka kakovost storitev.
Osebje je certificirano po SIST EN ISO 9712 nivo 2 – industrijski sektor B , PED.